Høringssvar fra Kristin Sveum

Dato: 28.04.2022

Jeg stemmer nei til avikling av godkjenningsordningen av fritt behandlingsvalg.

Dette vil føre til monopol uten alternativer. Dette hører ikke hjemme i et demokrati.