Høringssvar fra Aase Iren Hegelstad

Dato: 05.04.2022

Fritt behandlingsvalg må bestå! Retten til å velge må opprettholdes fordi staten ikke har nok spesialister. Staten mangler også mange nye behandlingsformer som de private har lært og tilbyr.