Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 126499

Dato: 06.04.2022

Å Avvikle fritt behandlings valg / sykehusvalg er et dumt idee. Fordi mange som velger å bli behandlet i det private sektorer , har fått avslag hos DPS eller behandling slutter langt før pasienten har blitt friske. Mange må søke på nytt og får oppleve at saken havner hos pasient og bruker ombudet og må bruke energi på å klage. Mange opplever også at de ikke blir forstått av DPS og heller ikke får riktig behandling. Mange får feil diagnose og får ikke bygge opp tillit og relasjon med helsepersonell.

Det tar gjennomsnitt 1,5 år før helsepersonell har bygget opp relasjon og da kan helsepersonell begynne med behandling. Dessverre fungerer også pakkeforløpet ikke . Den fører mer til skade en nytte.

Pasienter som er uheldige å ikke kan få behandling hos de private, får kun x antall timer behandling og dersom du ikke er frisk, må du avslutte behandling. I utdanning min som vernepleier har jeg lært , at pakkeløp gjenspeiler hvor dårlig menneskesyn vi har på mennesker som har psykiske sykdommer. Det er et skam å ha pakkeløp og avvikle fritt behandlings valg . Et skam for samfunnet. Det er et skam å utsette pasienter for urett og et skam at pasienter må kjempe for å få behandling som fungerer .