Høringssvar fra Cathrine Holm

Dato: 05.04.2022

Jeg mener en slik begrensning vil føre til mindre tilbud og lengre helsekøer. I tillegg vil det gjøre at de som har råd til å betale det det koster i den private sektor vil fortsette med det, mens vi andre får et dårligere tilbud. Dette er å gå i feil retning. Avviser dette forslaget.