Høringssvar fra Oddny Clopan

Dato: 02.04.2022

Dette er helt uhørt at man ikke velge privat om man trenger dette. Staten har ikke kunne dekke etterspørsel fra det nordmenn trenger å ønsker . Der er lange ventekøer. Nordmenn skal ha et fritt valg å velge selv uten å måtte betaler tusenvis å kroner. Det samme gjelder alternativ/supplerende behandling.