Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 251231

Dato: 03.04.2022

Nei til avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.