Høringssvar fra Anette Moen

Dato: 30.06.2022

Aller helst vil vi bevare ordningen fritt behandlingsvalg slik det er i dag, men høringsbrevet fra departementet inneholder ingen omtale av hvordan vi kan bevare det unike, landsdekkende tilbudet til Barnas Fysioterapisenter, hvis avviklingen av fritt behandlingsvalg går gjennom. Det har tatt mange år å utvikle og bygge opp tjenestene og fagmiljøene, og det ville være svært uheldig om dette går tapt som følge av usikkerhet og manglende forutsigbarhet. Uten nødvendig forutsigbarhet, er vi svært bekymret for at tilbudet ved Barnas Fysioterapisenter skal forsvinne eller at vi skal komme i en situasjon der tilbudet blir forbeholdt barn og foreldre som selv kan betale, slik at vi får en todeling av helsetilbudet i landet. Det er en situasjon vi ikke må komme i. Vi ber derfor innstendig om at departementet så snart som mulig finner en egen løsning for Barnas Fysioterapisenter, som gir sikkerhet og forutsigbarhet, slik at dette unike tilbudet til barn med hjerneskade og deres foreldre kan bestå. En god mulighet kan være å godkjenne Stiftelsen Barnas Fysioterapisenter som et landsdekkende senter for intensiv trening for barn og unge med hjerneskader.