Høringssvar fra BeritSynøve Sunde, pensjonert fysioterapeut,Spesialist i barne -og ungdomsfysioterapi MNFF MNFF MNFF

Dato: 29.06.2022

"Barnas Fysioterapisenter" i Bergen er et unikt tilbud om intensiv habilitering/rehabilitering til barn med medfødt eller tidlig ervervet hjerneskade.
Dette tilbudet er tilpasset det enkelte barns behov og hit kommer barn og foreldre fra hele landet.
Jeg har som fysioterapeut med spesialitet innen barnefysioterapi fulgt dette senteret så langt tilbake som begynnelsen av 1990 og har bl.a holdt flere kurs der om "Fysioterapi for de minste barna" i regi av NFF.
Senteret har i alle disse årene vært opptatt av å kunne gi et godt faglig tilbud til de mest sårbare barna. De har lang erfaring og meget god kompetanse på dette feltet og har hele tiden vært opptatt av å tilegne seg nyeste innen forskning og utviklingsarbeid.
De har også meget god kommunikasjon med foreldre, kommuner og sykehus i tillegg til at foreldre/ledsagere / fysioterapeuter får økt forståelse og kunnskap om barnets funksjon.

All denne fagkompetansen som "Barnas Fysioterapisenter" har bygget opp gjennom mange år kan risikere å bli borte dersom Helse-og omsorgsdepartementet helt avvikler fritt behandlingsvalg!
Dette oppleves som svært drastisk for mange og det er de mest sårbare barna og deres pårørende som blir hardest rammet!
Det blir som å "kaste barnet ut med badevannet"!!

Fagbøker som omhandler og beskriver behandling av barn er det skrevet svært lite om.
I 2019 kom det imidlertid ut en bok med tittel "Fysioterapi for de minste barna" utgitt på Gyldendal forlag.
Her er det i del II beskrevet sykehistorie, stimulering og behandling av 4 barn med forskjellige grad av funksjonsnedsettelse belyst med bilder av spontanmotorikk og stimulering. Ett av disse barna får trening,stimulering og oppfølging av Jannike på "Barnas Fysioterapisenter"
Jeg spør om hvilke kunnskaper Departementet har lagt til grunn for sitt forslag om å avvikle fritt behandlingsvalg.Hva med informasjon fra fagfolk innen dette snevre fagområdet før høringen ble sendt. Det kan synes for meg som om det kun er økonomi det dreier seg om.
Dersom kunnskapen om hva som kreves av fagfolk som arbeider med de mest sårbare barna er lite kjent så kan det kanskje være et tips å se litt på innholdet i overnevnte fagbok.
Boka er skrevet av undertegnede og kollega Synnøve Aakvik Skår.

Jeg har et håp om at det blir gjort en grundig vurdering av høringsuttalelsene og at det kan føre til en viss grad av fleksibilitet i forhold til å finne gode ,fleksible løsninger i
den endelige konklusjonen!

Mvh
Berit Synøve Sunde, Spesialist i barne-og ungdomsfysioterapi, MNFF