Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 523098

Dato: 03.04.2022

Nei til dette høringsforslaget !