Høringssvar fra St. Olavs hospital HF

Dato: 28.06.2022

St. Olavs hospital HF støtter forslaget. se eget vedlegg.

Runa Heimstad

Fagdirektør

Vedlegg