Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 388479

Dato: 03.04.2022

Dette er jeg imot, da dette har hjulpet utrolig mange mennesker. Jeg ber om at forslaget forkastes.