Høringssvar fra Janne S. Henriksen

Dato: 03.04.2022

Er totalt imot dette lov forslaget!