Høringssvar fra Vennesla kommune

Dato: 29.06.2022

På vegne av Vennesla kommune ønsker vi å levere vedlagte høringssvar.

Mvh

Ragnhild Bendiksen

Helse og omsorgssjef

tlf. 476 22996

Vedlegg