Høringssvar fra NHO Geneo

Dato: 01.07.2022

Vedlagt følger høringssvar fra NHO Geneo, Landsforeningen for helsenæring, velferd og oppvekst.

Vedlegg