Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 498330

Dato: 02.04.2022

Barnas fysioterapisenter i Bergen MÅ framleis ha muligheten til fritt behandlingsvalg! Dette er eit unikt tilbud for intensiv habilitering for barn som har store utviklingshemminger og utviklingsforstyrrelsa forårsaka av feks hjerneblødning og hjerneskade. Det finst inget anna tilbud i landet som tilbyr den kompetansen som Barnas fysioterapisenter gjer. Mitt barn på 3 år har hatt enorm utvikling etter vi starta med intensiv habilitering på Barnas fysioterapisenter. Utvikling han aldri hadde oppnådd viss vi ikkje hadde fått denne behandlinga gjennom fritt behandlingsvalg. Dokke kan ikkje fjerne fritt behandlingsvalg for Barnas fysioterapisenter, det fjerna muligheten for så mange sårbare barn å utvikle seg til det potensialet som finst i dei, til tross for hjerneskade og utviklingshemming. Det er framtida og livskvaliteten til små sårbare barn. Vi er mange familiar og barn som benytta oss av Barnas fysioterapisenter, og alle er enige om at det dei klare å utrette med barna våre finst ikkje tilsvarande. La barna våre som har hatt tøffe starta på livet sitt, behalde muligheten til å utvikle seg med støtta og treninga vi får på Barnas fysioterapisenter. Dei har unik kompetanse som er ekstremt viktig for våre barn, som gir barna våre muligheten til å oppnå resultat i utvikling som er livsviktig. Ikkje fjern fritt behandlingsvalg for Barnas fysioterapisenter!