Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124467

Dato: 06.04.2022

Ja til frihet!!!