Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 157499

Dato: 27.05.2022

For de av oss som bor langt fra sykehus, langt fra spesialister, som trenger og har rett på kontinuerlige undersøkelser og behandlinger, er det offentlige tilbudet en vits. Lange køer, billigst mulig transport i vinterstormer, reiser mellom flere ulike sykehus for å få alle undersøkelser man trenger. I vinterstormer. Det er en vits på syke menneskers bekostning.

Vi bruker veldig mye tid på det, og veldig mye energi. Det er lettere å overse symptomer helt til det ikke går lenger. Å få reise på behandling på et sted der man føler seg sett, der det finnes tid til deg og der du ikke trenger å overbevise folk om at du trenger hjelp, der alle moderne røntgenmaskiner, spesialister, medisiner finnes på samme plass er fantastisk. Undersøkelser som ellers ville tatt tre uker, tar tre dager. Det er arrogant å ta det fra folk, og det gjør det vanskeligere for mange å bo i distriktene.

Det er lett å være pasient i det offentlige når du bor i hovedstaden, men i nord er det å få velge behandlingssted en forutsetning for å kunne bo her.