Høringssvar fra Trude Kjærnes

Dato: 07.04.2022

Bevar menneskerettighetene og demokratiet. Nei til avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.