Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 664809

Dato: 04.04.2022

Det er ikke greir!! Mennesker må holde rett til fritt behandlingsvalg og sykehusvalg!!