Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 170252

Dato: 12.06.2022

Nei til avvikling av fritt sykehusvalg.

Norge er et demokratisk land, der vi har rett til å få være med å bestemme hva som er best for oss selv.

Køene er allerede for lange, hvorfor gjøre det vanskeligere for vanlige folk å få helsehjelp? Hvilken tankegang og agenda ligger bak denne lovforandringen?

Skulle ikke denne regjeringen være for folk flest? Skal bare de rike få hjelp i dette landet fordi de har råd til å betale dyre private aktører selv...

Jeg er sterkt imot forslaget!!