Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 104770

Dato: 02.04.2022

Helt i mot å fjerne private helsetjenester! Dette forslaget må forkastes. Enhver må ha rettigheter til å velge selv hva som er beste alternativet for en selv.