Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 125449

Dato: 06.04.2022

Dette er ikke greit. Det tar lang tid å bygge en relasjon med en behandler. Så nei!