Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 174334

Dato: 03.04.2022

Det er jo å ta landet 100 år tilbake i tida å gjøre slik. Takket være fritt helsevalg, kan flere enklere komme til utredning og behandling. Å ta fra den norske befolkningen retten til å bestemme over egen kropp, ved å frata dem valget til enklere utredning og behandling, er jo imot menneskerettighetene. NEI til å avvikle retten til fritt behandlingsvalg!