Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 884345

Dato: 04.04.2022

Nei, dere må ikke ta bort det som fungerer i helsenorge. Fritt sykehusvalg er med på kortere ventetid for pasienter. Altfor mange sykehus vil ikke videresende pasienter av årsaker de ikke vil opplyse om. Det er ikke til det beste for pasientene. Har selv brukt fritt sykehusvalg for å komme meg fortere tilbake til jobb.