Høringssvar fra nina_gjerstad@hotmail.com

Dato: 04.04.2022

For fritt sykehusvalg.