Høringssvar fra Norsk Sykepleierforbund - Landsgruppen av helsesykepleiere

Dato: 30.06.2022

Landsgruppen av helsesykepleiere støtter endringen/avviklingen, under forutsetning at dette utjevner sosiale forskjeller i helse og styrker likeverdige tilbud for barn og unge. Det er behov for private aktører innenfor helse, så det må legges til rette for at barn og unge fortsatt får et best mulig tilbud i hele Norge.