Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 234102

Dato: 03.04.2022

I alle dager, har det totalt klikka for dere?

Selvfølgelig skal vi fortsette å ha et FRITT HELSEVALG.

JA TIL FRITT HELSEVALG!!!!!!!