Høringssvar fra Ann Kristin Johansen

Dato: 05.04.2022

Dette er jeg sterkt imot