Høringssvar fra Anita Bru Pedersen likeperson innen rus/psykisk helse

Dato: 04.04.2022

Dette er jeg helt i mot. Som tidligere rusavhengig er det livsnødvendig med fritt sykehusvalg i ft behandling da denne må tilrettelegges den enkeltes behov.Dette mener jeg på egne vegne og som likeperson for flere pasienter.

Mvh

Anita Bru Pedersen