Høringssvar fra Aud Irene Kristiansen

Dato: 27.04.2022

Forkast høringsforslaget.

Fritt behandlingsvalg bør opprettholdes.