Høringssvar fra Lars Edvart Larsen

Dato: 14.05.2022

Er noko overraska over at dette forslaget kjem. Me lever trass alt i 2022 og ikkje 1952, sjølv om statsrådane kanskje trur annleis? Fritt behandlingsval skal det vera, og det burde ikkje eingong vere naudsynt å minne om dette!