Høringssvar fra St.Olavs hospital, Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin