Høringssvar fra Judith

Dato: 07.04.2022

Vi vil fortsette med fritt behandlingsvalg og fritt sykehusvalg