Høringssvar fra Rosita

Dato: 02.04.2022

Denne høringen virker mot sin hensikt ! Vi trenger fler behandlere og ikke mindre, det offentlige tilbudet klarer ikke å leverere. Alt for lange køer. Er redd for at alternative behandlingsmethoder som blitt brukt i flere 1000 år kan raderes og behandlingsmethoder som er fordelsaktige for eldre blandt annet, vil bli borte og srlfølgelig må vikunne velge selv, hvilken behandeling vi selv tror er best for oss, dette er meget snevert og lukter ille.