Høringssvar fra Sølvi Solheim

Dato: 05.04.2022

Folk skal bestemme over eget liv og helse