Høringssvar fra Maria Valaker

Dato: 10.04.2022

Norge er et fritt land. La oss beholde retten til fritt helsevalg.

NEI TIL Å AVVIKLE RETTEN TIL FRITT HELSEVALG!