Høringssvar fra Tone Hansine Jensen

Dato: 19.05.2022

Når en ser hvor belastet helsesystemet er for pasienter, vil jeg påstå dette forslaget er helt uforsvarlig.

Hvor lenge skal folk vente på å få den helsehjelpen enn har krav, på med dette nye forslaget? Dette når en vet hvor mye det private per idag avlaster det offentlig. Det offentlige helsesystemet trenger det private, slik det ikke knekker sammen og kollapser.

Denne ordningen vil også føre til monopol og ingen alternativ, noe som ikke er forenelig med vårt demokratiske levesett.

Som privatperson mister jeg min rett til å velge de behandlingsalternativer som fungerer best for meg.

Med dette vil jeg stemme nei til avviklingen av godkjennelsesordningen i fritt behandlingsvalg.