Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 127367

Dato: 06.04.2022

Ønsker ikke avvikling av privat helsesektor. Det skal være mulighet for å velge, og i det offentlige systemet er det altfor lang ventetid om man har alvorlige psykiske eller fysiske utfordringer/problemer!