Høringssvar fra Sølvi Raknem

Dato: 04.04.2022

Jeg ønsker at vi i Norge skal ha fritt behandlingsvalg! Det MÅ ikke tas vekk.

Dette vil inskrenke vår frihet og våre valgmuligheter, og jeg er for fritt behandlingsvalg.