Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 941980

Dato: 04.04.2022

Dette er ikke bra. Er ikke spesialisthelsetjenesten presset nok slik den er allerede? Dette vil være et stort tilbakesteg. Spesielt for oss som allerede har behov for spesialisthelsetjenesten. Nei til avvikling av fritt behandlingsvalg.