Høringssvar fra Odd Erling Hagen

Dato: 30.06.2022

Regjeringen ønsker å avvikle fritt behandlingsvalg fra 2023. Barnas Fysioterapisenter i Bergen er en av tilbyderne innenfor ordningen. Dermed står vi i fare for å miste et unikt tilbud som er helt essensielt for barn med alvorlige og sjeldne tilstander. Som farfar synes jeg det er hjerterått og HELT uakseptabelt å avvikle dagens mulighet til behandlingsvalg ved Barnas Fysioterapisenter i Bergen. Skulle regjeringen frata barn den UNIKE behandlingen derfra, kan det utelukkende være basert på håpløs ideologi og totalt neglisjere hva som er nødvendig og viktig for pasientene. Kutter regjeringen tilbudet, finnes det intet tilsvarende tilbud noe sted i Norge. Konsekvensene for mange barn med alvorlige tilstander vil bli store. Dette har allerede topp-politikere fra mange ikke-regjeringspartier sett klart når de har vært på befaring og intervjuet involverte (pårørerende, pasienter såvel som ansatte). Det vil være behov for et VOLDSOMT RAMASKRIK dersom regjeringen avvikler fritt behandlingsvalg! Vær så snill, det er ikke for sent å snu - sett små, sårbare pasienter og deres faktiske behov først (ikke ideologi).

Vedlagte pdf gjengir viktige synspunkter som undertegnede bifaller.

Vedlegg