Høringssvar fra Liz Loli

Dato: 04.04.2022

Hei!

Dette er mer et spørmål enn en uttalelse. Jeg savner noen presisering i forhold til fritt behandlingsvalg.I Punkt 3.1.2 i dokumentet står det:

" Retten til fritt behandlingsvalg gjelder i forbindelse med planlagt undersøkelse og/eller behandling i spesialisthelsetjenesten......."

Gjelder dette også kurs/opplæring? Innen revmatologi og sikkert også ved andre spesialiteter arrangerer kurs om enkelte diagnoser.

For eksempel hvis en pasienten hvor i Tromsø og følges opp av revmatologen ved UNN, kan vedkomende søkes inn ved en revmatologisk avdeling ved HSØ for 1-2 dagerskurs i psoriasisartritt ? Eller skal denne pasienten få opplæring om sin diagnose i sitt eget helseforetak?