Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 763726

Dato: 04.04.2022

Dette og alle høringsnotater dere sender ut i disse tider syns jeg ikke er riktig. Hva vil dere med dette? Er demokratiet slik vi kjenner det i oppløsning? Skal all makt bestemmes i EU. Ett organ vi (folket) ikke har sagt vi ønsker å være en del av.
Dere må forstå at vi forstår hva dere driver med. Og vi er skremt over deres evne til å legge dere under ett system som favoriserer en FN ledet verdensorden. Det sier seg selv at det ikke er en demokratisk løsning. Ikke noe vi ønsker. Og sikkert dere ikke ønsker for deres barn og barnebarn og fremtidige generasjoner

Jeg ber dere innstendig om å ta grep og tilbakeføre makten til folket. La oss få ta valgene som vi mener er til det beste for oss.
Takk for meg!