Høringssvar fra Marina Gåserud

Dato: 06.04.2022

Jeg er ikke enig i avvikling/bortfall av fritt behandlings valg da dette innskrenker selvbestemmelsesrett til enhver norsk borger i landet norge.

MITT SVAR ER NEI

Godkjenningsordningen til fritt behandlingsvalg er en rett enhver norsk borger betaler gjennom skatte seddelen, og å fjerne en slik ordningen er ansvar fraskrivelse fra statens side

MITT SVAR ER NEI

Når staten fraskriver seg ansvaret overfor borgeren,gir staten rett til borgeren i å løsrive seg fra plikten til å betale skatt.

Ingen rettigheter ingen plikt.

MITT SVAR ER NEI