Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 116454

Dato: 05.04.2022

NEI til avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg