Høringssvar fra Norsk Ergoterapeutforbund

Dato: 23.05.2022

Vedlagt høringsinnspill fra Norsk Ergoterapeutforbund på forslag om avvikling av godkjeningsordningen for fritt behandlingsvalg.

Vedlegg