Høringssvar fra Kolbotn hjertesenter AS

Dato: 01.04.2022

Det er viktig at det utarbeides detaljerte retningslinjer for hvordan driften skal avvikles hos de private aktørene. En slik avvikling vil kreve betydelige ressurser og må kompenseres ønonomisk.

Et stort antall pasientjournaler ligger lagret hos disse aktørene, hvem skal ta ansvar for disse? Skal de sendes til lokalsykehuset? Hvordan vil utgiftene knyttet til en slik jobb kompenseres?

Svært mange pasienter har kontroller som er satt opp i 2023 og videre. Hvem skal følge opp alle disse pasientene?

Hilsen

Arnljot Flaa

Kolbotn hjertesenter