Høringssvar fra Elverum kommune

Dato: 24.06.2022

Elverum kommune støtter avvikling av godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg.