Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 782403

Dato: 04.04.2022

Dette er jeg sterkt i mot! Enda en høring med kortvarsel. Hva driver dere med?