Høringssvar fra Bodil Ekern

Dato: 03.04.2022

Jeg samtykker ikke!!